Najvýznamnejší klienti
Naši klienti zo zahraničia:

TODINI COSTRUZIONI GENERALI spa

InCon KZ

Terna a.s.

GLF a.s.

Taddei a.s.

Impresa a.s.

Puentes Group a.s.

AZVI Group a.s.

Talianske konzorcium EBG

Technical a.s.

Salcef a.s.

CAR SRL

Slovenské spoločnosti:

ALFA 04 a.s.

ViOn a.s.

Ultrastrav a.s.

Betamont a.s.

TSS Grade a.s.

ZIPP a.s.

MBM Group a.s.