Služby
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

- monitoring vyhlásených verejných obstarávaní a ich výsledkov
- poradenstvo, konzultačné a technické služby pri príprave ponúk vo verejnom obstarávaní
- poradenstvo pri výbere členov konzorcia a subdodávateľov (slovenské aj zahraničné spoločnosti) a zastupovanie klientov pri uzatváraní zmlúv
- zastupovanie klientov voči verejnému obstarávateľovi a pred Úradom pre verejné obstarávanie- monitoring legislatívy a analýza právnych predpisov
STAVEBNÁ ČINNOSŤ

-  projekčná a inžinierska činnosť
-  vykonávanie stavebného dozoru
-  vyhľadávanie stavebných pozemkov
-  vyhľadávanie poľnohospodárskych lokalít

PRÁVNE SLUŽBY

- obchodné právo
- občianske právo

OBCHODNÉ PORADENSTVO
 • vyhľadávanie obchodných partnerov
 • rozbehnutie výrobných procesov
 • vyhľadávanie vhodných kancelárií, skladových priestorov a priemyselných zón atď.
 • zastupovanie alebo asistencia pri rokovaniach so zahraničnými partnermi v jazykoch - angličtina, taliančina, francúzština, ruština
FIREMNÉ PORADENSTVO, ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, DANE
 • zakladanie obchodných spoločností alebo organizačných zložiek podniku
 • poskytovanie sídla spoločnosti
 • vedenie účtovníctva a mzdovej agendy
 • daňové poradenstvo a daňová optimalizácia
 • vyhľadávanie personálu
 • prenájom kancelárií a zamestnancov (výkon práce kontrolujeme, čo je výhodou pre investorov, ktorí nemôžu byť prítomní)
 • zabezpečenie právneho poradenstva vysokokvalifikovanou advokátskou kanceláriou - problem solving
 • vyučovanie v odbore cudzích jazykov - angličtina, francúzština, taliančina, ruština
 • prekladateľské a tlmočnícke služby - angličtina, francúzština, taliančina, ruština