O spoločnosti

Spoločnosť EUROPE INVEST bola na Slovensku zaregistrovaná 25. 1. 1991 Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu ČSFR ako organizačná zložka a zastúpenie zahraničnej firmy EUROPE INVEST. Spoločnosť pokračovala v činnosti aj po vzniku Slovenskej republiky.

Rovnaký konateľ, Dr. Antonio Parziale, založil 27. 1. 2005 spoločnosť EUROPE INVEST s.r.o. EUROPE INVEST a zastúpenie EUROPE INVEST s.r.o. s rovnakým konateľom pôsobí skoro 30 rokov.

Spoločnosť EUROPE INVEST sprevádza už viac ako 24 rokov zahraničných a domácich investorov pri operáciách v oblasti realitných investícií, pri delokáciách výroby a rozširovaní výrobnej činnosti na území Slovenska, poskytuje poradenské služby vo verejnom obstarávaní a tendroch na diaľnice, železnice a cesty. Vďaka skúsenostiam a výbornej znalosti trhu realizuje spoločnosť projekty aj na Ukrajine a v Moldavskej republike.

Neustálym monitorovaním ekonomickej situácie a trhu umožňuje svojim klientom robiť správne rozhodnutia a rýchlo reagovať na prebiehajúce zmeny.

Spoločnosť poskytuje poradenstvo pri vstupe na slovenský trh a asistenciu pri rôznych typoch transakcií šitých na mieru. Ak treba, spája viacerých investorov do jedného projektu, ktorý následne rozvíja a koordinuje. EUROPE INVEST s.r.o. pomáha stabilizovať pozície svojich klientov na Slovensku a dosahovať stanovené ciele.

 Našu profesionalitu zaručujú dlhoročné skúsenosti, silný podnikateľský duch, inštinkt, kreativita a kombinácia slovenských a zahraničných odborníkov. So zahraničnými partnermi a klientmi komunikujeme v slovenskom, českom, anglickom, francúzskom, talianskom a ruskom jazyku.